2016 YILI ÇALIŞMA VE İKAMET İZİNLERİ HARÇLARI DEĞİŞTİ.

2016 YILI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ HARÇLARI

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) : 191₺
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) : 575,40₺
Süresiz Çalışma İzin Belgesi : 959,80₺
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi : 1.921,10₺
DİKKAT: Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabiidir.
2016 YILI İKAMET TEZKERESİ HARÇLARI:

1(BİR) aya kadar her gün için (İlk ay için tezkere başına (26,10₺)’den az, (1.33,70₺)’ den çok olamaz.
1 aydan sonraki her ay için, ilk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(İkamet tezkeresi harçlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.)

İkamet tezkeresi kart ücreti: 58,50₺

2016 Yılı Vize müracaat ve vize harçları:

Tek giriş : 372,80₺
Müteaddit (çoklu) giriş : 1.248,50₺
Tek girişli transit vize : 372,80₺
Çift girişli transit vize : 747,90₺

Leave a Comment