Yabancılar alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabilirler.

Süreli çalışma izni
Belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla “bir yıl” süreyle verilir.
Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.
Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir
Süresiz çalışma izni
Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni
Bağımsız çalışma izni
Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile Bağımsız çalışma izni verilebilir.
İstisnai haller
Türk vatandaşı ile evli olanlar;
Yerleşmiş sayılan yabancılar;
Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları;
Türk vatandaşlığını kaybedenler;
İskan Kanunu kapsamında olanlar;
Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;
Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler;
Kilit personel niteliğindeki yabancılar vb.
Yabancılar istisnai haller kapsamında çalışma izni alabilirler.

Leave a Comment